Jan Zeno Dus
blog
Jan Zeno Dus
evangelický farář v důchodu
nar. 1931 v Náchodě
signatář Charty 77 od 25.12.1978
politický vězeň od května 1986 do června 1987

Publikace:
Israelitische Vorfahren - Vasallen palästinischer Stadtstaaten? (1991)
Theokratische Demokratie des alten Israel (1992)
několik příspěvků v sborníku Evangelíci o Janu Sarkandrovi (1995)

Nabízím jedenáct rubrik. Jsou to
rubrika I: Morální úpadek soudobých evangelíků (protestantů) - „statě“ (s.1 atd.),
rubrika II: Nedávná morální obroda římských katolíků - „kapitoly“ (k.1 atd.),
rubrika III: Nové dějiny starověkého Izraele - „§§“ (§ 1 atd.),
rubrika IV: Poznámky (p.1 atd.),
rubrika V: Miscellanea (m.1 atd.),
rubrika VI: Archiválie (a.1 atd.),
rubrika VII: Pavlova epištola Hebrejům (h.1 atd.),
rubrika VIII: Cizí texty (ct.1 atd.),
rubrika IX: Staroměstský mariánský sloup (sms.1 atd.),
rubrika X: Palach (palach.1 atd.),
rubrika XI: Troskotání ŘKC a ČCE (r_xi_1 atd.).

poslední aktualizace 12.1.2023