Jan Zeno Dus
blog
(sms_1)Interpelace před zastupitelstvem hl.m. Prahy 27.3.2014
(sms_2)Interpelace před zastupitelstvem hl.m. Prahy 24.4.2014
(sms_3)Interpelace před zastupitelstvem hl. m. Prahy 29.5.2014
(sms_4)Interpelace před zastupitelstvem hl.m. Prahy 19.6.2014
(sms_5)Václav Budovec, obránce svobody svědomí
(sms_6)Interpelace před zastupitelstvem hl.m. Prahy 11. září 2014
(sms_7)Má šestá až jedenáctá interpelace před zastupitelstvem hl. m. Prahy, od listopadu 2014 do března 2015