Jan Zeno Dus
blog
(1)Předmluva: Demokracie předkrálovského Izraele (polemicky)