Jan Zeno Dus
blog

www.janzenodus.cz

sms.6.doc

sms č. 6, rubriky č. IX:

Interpelace před zastupitelstvem hl.m. Prahy 11. září 2014

Převzal jsem téměř beze změn z webové stránky pražského magistrátu (opravil jsem především chyby v skloňování svého příjmení):

INT.- č. 41/3 Jan Zeno Dus

interpelace směřovala na primátora hl.m. Prahy

ve věci Staroměstského Mariánského sloupu - námitka týkající se odpovědi primátora hl.m. Prahy na interpelaci pana Dusa z 19.6.2014

na interpelaci reagoval náměstek primátora hl.m. Prahy Novotný

stenozáznam předán k písemné reakci náměstkovi primátora hl.m. Prahy Novotnému

P. Dus: Vážený pane primátore, vážené paní zastupitelky, vážení páni zastupitelé, na mou interpelaci z 19. června mi odpověděl pan primátor dopisem z 10. července, ale odpověděl nedostatečně. Trvá na tom, že sloup by měl být obnoven. Ale historici, jak profesionální, tak amatérští, kteří se někdy vyjádřili pro obnovení sloupu, všichni zamlčují, buď z neznalosti poctivě, nebo vědomě a podvodně, že hlavním účelem sloupu bylo oslavit Pannu Marii jako nebeskou autorku mimořádně kruté popravy 27 údajných zločinců, kteří 21. června 1621 byli před Staroměstskou radnicí většinou sťati a ostatní oběšeni. Takže autor sloupu, habsburský císař, biblickou Pannu Marii zfalšoval a zhanobil, jako by byla nesmiřitelnou hubitelkou evangelíků. Ale kdo tento původní význam mariánského sloupu zamlčují, hrubě falšují dějiny.

Naštěstí může být vaše Rada z neblahé závislosti na falšovatelích dějin osvobozena. Možná postačí, že Rada splní, co slíbila v přílohách číslo jedna a číslo dvě k svému usnesení číslo 434 z 26. března minulého roku. Z harmonogramu, který byl Radou schválen, cituji: "Dvoudenní kolokvium k parteru Staroměstského náměstí ... Termín: září 2013. Náklady: 300 tisíc Kč." . Pokračuji v citování: "Nejdůležitější úlohou kolokvia bude dodat odborné vyjádření k politické odpovědi na dvě principiální otázky: ... Za prvé: Zdali urbanistickou dominantu ve středu náměstí rekonstruovat, a když, tak zdali jako rekonstrukci historické podoby mariánského sloupu, nebo jako nové soudobé dílo", atd.

Interpeluji pana primátora, aby vysvětlil, proč kolokvium nebylo uspořádáno, a ptám se, zda to nebylo z obavy, že by někteří z pečlivě vybraných přizvaných odborníků před obnovením ostudného památníku varovali, a to důrazně a přesvědčivě.

Nám. Vávra: Pane primátore, prosím o vaši odpověď.

Prim. Hudeček: Děkuji. Tou problematikou se v Radě zabývá pan náměstek Novotný. Poprosím ho o doplnění informací.

Nám. Vávra: Prosím pana náměstka Novotného.

Nám. Novotný: Děkuji. To usnesení, které citujete, vzniklo ještě v Radě HMP, která byla v předchozím složení, když ještě existovala koalice ODS – TOP 09. My jsme následně poté, co tady došlo ke změně v loňském červnu, dospěli k závěru, že vámi požadované kolokvium a další, tam nebylo jen kolokvium, tam byla řada dalších věcí, jako například model umístěný na Staroměstském náměstí ve velikosti 1 : 1, a bylo to v milionech - a nám se zdálo, že jsou to miliony celkem vzato marně vynaložené. Už jsem to tady říkal. Vídáme se tady každé Zastupitelstvo, vy interpelujete, já odpovídám, a promiňte, asi jsem nudný ve svých odpovědích nebo monotónní, neboť říkám stále to samé.

Konstatuji, že prostě jsou lidi, kteří jsou vyloženě proti Mariánskému sloupu, jsou ti, kteří jsou vyloženě pro Mariánský sloup. V obou případech jde o několik procent populace. A pak je více než 90 % populace, kterým je celá věc úplně jedno. Myslím si, že žádné kolokvium na tomto rozdělení fakticky nic nezmění.

Nám. Vávra: Děkuji. Pane Duse, přejete si uplatnit a využít doplňující otázku?

P. Dus: Omlouvám se, že pro nedoslýchavost jsem nerozuměl všemu, ale těším se na to, že si vaši odpověď přečtu. Potom se vyjádřím a snad smím doufat, že to kolokvium slíbené bude uspořádáno.

Nám. Vávra: Děkuji. Pane náměstku, přejete si reagovat?

Nám. Novotný: Sice tedy jsem žádnou písemnou odpověď nesliboval, ale za těchto okolností samozřejmě napíšeme.

Nám. Vávra: Děkuji, takže bude to vyřešeno opět písemnou formou.

Na svou webovou stránku zavěšuji teprve 25.11.2014. Odpověď pana náměstka pro kulturu shledávám neuspokojivou, ostatně jako všechno, co v minulých měsících (březnem počínaje) odpověděl na mé interpelace, ať už byly adresovány jemu, nebo panu primátorovi. Pan náměstek pro kulturu uhýbal a mlžil, nebo se uchyloval ke zřejmým nepravdám. Protože ing. Václav Novotný už nebude náměstkem pro kulturu, není nutné, abych se zabýval tím, co řekl 11.září.