Jan Zeno Dus
blog

www.janzenodus.cz rubrika ix - Staroměstský mariánský sloup Interpelace před zastupitelstvem hl.m. Prahy 19.6.2014


Interpelace před zastupitelstvem hl.m. Prahy 19.6.2014

Záznam své čtvrté interpelace před zastupitelstvem přetiskuji z webové stránky magistrátu. Magistrátní záznam je přesný až na to, že v prvním odstavci vypadlo slovo „hájit“, a to asi proto, že jsem je vyslovil nezřetelně. (Ve větě „ … měl pan radní Novotný hájit mnou napadené rozhodnutí Rady ...“.)

INT. č. 40 /1 Jan Zeno Dus

-interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy

ve věci obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí – pan Dus žádá zastupitele a zastupitelky HMP o podporu jeho protestu proti památníku

na interpelaci reagoval primátor hl. m. Prahy

stenozáznam předán k písemné reakci primátorovi hl. m. Prahy

P. Dus: Vážený pane primátore, vážení páni zastupitelé, vážené paní zastupitelky! Všechno jednání vaší Rady o staroměstském mariánském památníku je už dlouho v režii radního pro kulturu Ing. Václava Novotného. Proto je pan radní Novotný ve vysoké míře spoluodpovědný za to, že vaše Rada rozhodla 26. března minulého roku, aby sloup byl obnoven. Když jsem 27. března t. r. upozornil na tomto místě, že původní památník z roku 1650 byl postaven k oslavnému připomínání justiční vraždy, a sice popravy obránců svobody svědomí v den letního slunovratu 21. června 1621, měl pan radní Novotný hájit mnou napadené rozhodnutí Rady vyjmenováním seriózních profesionálních historiků, kteří obnovení památníku doporučili. Ale tomu se pan radní pro kulturu dodnes vyhýbá. Odpověděl 27. 3. očividnou nepravdou, že o tom, bude-li sloup obnoven, prý ještě není rozhodnuto.

Mám žádat o zjednání nápravy jenom pana primátora? Kvůli závažnosti problému žádám o podporu mého protestu proti památníku aspoň některé z vás zastupitelů hlavního města. Právě z ohledu na pány zastupitele a paní zastupitelky nečekám od pana primátora, že se k mé dnešní interpelaci vyjádří už nyní. A z téhož důvodu se spokojím s tím, dostanu-li od pana primátora písemnou odpověď na tuto mou interpelaci po uplynutí stanovené měsíční lhůty, a sice až i do 20 dnů poté, co Stavební úřad pro Prahu 1 rozhodne, že památníku bude obnoven.

Závěrem připomínám, že by se neslušelo, aby mou iniciativu proti památníku podpořili zástupci komunistické strany. Klement Gottwald se v Praze spolu s dalšími vedoucími komunisty dopustili stejně hanebných zločinů jako císař Ferdinand II. Proto komunisté nemají právo odsuzovat autora justiční vraždy z 21. června 1621.

Děkuji za pozornost.

Prim. Hudeček: Také děkuji. Na základě požadavku ještě písemně odpovím. Pokud

chce pan náměstek Novotný k tomu? Ne. Moc děkuji.

K tomu dodávám: V opření o své čtyři interpelace před zastupitelstvem hl. m. Prahy, z 27.3., 24.4., 29.5. a 19.6., na mé webové stránce v rubrice IX pod sms_1 až sms_4, jsem pronesl 21.6. v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze proslov o Václavu Budovcovi, s touto poslední větou: „Dnes už jsem si jist, že takovou ostudu, že by připustili obnovení takového pomníku, si čeští profesionální historici, kteří až dosud mlčeli, přece jenom neudělají.“ Proslov zveřejňuji na své stránce pod IX, sms_5.

Jan Zeno Dus 4.7.2014