Jan Zeno Dus
blog

www.janzenodus.cz

sms.3.doc

sms č. 3:

Interpelace před zastupitelstvem hl. m. Prahy 29.5.2014

INT.- č. 39/4 Jan Zeno Dus

- interpelace směřovala na náměstka primátora Ing. Václava Novotného ve věci Mariánského památníku – námitka týkající se odpovědi náměstka primátora Novotného na interpelaci pana Dusa z 27.3.2014

na interpelaci reagoval náměstek primátora Novotný,

vyřízeno přímo na zasedání ZHMP

Pan Dus: Vážený pane primátore, vážené paní zastupitelky, vážení páni zastupitelé!

Při Vašem jednání 24. dubna jsem odporoval tomu, co odpověděl náměstek pana primátora pan ing. Václav Novotný na mou interpelaci z 27. března, ve věci staroměstského mariánského památníku. Onoho 24. dubna pan náměstek sice na mé námitky neodpověděl, ale jistě to písemně udělá do vašeho červnového veřejného zasedání.

Nicméně, nahlédl jsem do usnesení vaší Rady z 26.3. minulého roku a zjistil jsem, že toho dne se vaše Rada nešťastně nechala zmanipulovat Pracovní skupinou primátora pro revitalizaci Staroměstského náměstí a okolí. Doporučení, aby byl památník obnoven, zdůvodnila skupina takto, cituji: „Klíčem k revitalizaci Staroměstského náměstí je Bendlův mariánský sloup. … Rekonstrukce jednotlivých dílů … sloupu … je téměř dokončena. Pracovní skupina primátora konstatuje, že se jedná o skvělé rekonstrukční dílo.“

Ale toto nadšené doporučení trpí skandálním deficitem. Skupina se totiž památníkem zabývala pouze z hlediska estetického, uměleckého, zatímco morální rozměr památníku nechala úplně stranou. Takže skupina mohla dospět k absurdnímu doporučení, aby byl obnoven pomník, postavený k oslavnému připomínání velké justiční vraždy z 21. června 1621.

Proti tomu, aby byl obnovován památník, postavený k takovému hanebnému účelu, naštěstí zaprotestovala řada jednotlivců i institucí.

Proto nyní žádám pana náměstka Novotného, aby vysvětlil buď nyní ústně, nebo v dohledné době písemně, proč on, radní pro kulturu, všechny jemu známé protesty proti obnovení ostudného památníku svědomitě nezvážil. Proč je ignoroval a proč nevaroval Radu hlavního města před schválením usnesení z 26. března minulého roku, které jistě bude patřičně zrevidováno, aby umělecky kvalitní památník sice byl obnoven, ale mimo Staroměstské náměstí, mimo hanebné popraviště. Aby památník byl částečně očištěn od své hanebné minulosti.

Náměstek Vávra: Ano, děkuji. Prosím pana náměstka Novotného o reakci.

Nám. Novotný: Hezký dobrý den. Já tedy především si myslím, že jsem na minulém Zastupitelstvu odpověděl na vaše otázky, stejně jako na předminulém Zastupitelstvu jsem odpověděl na vaše otázky, stejně jako dnes odpovím na vaše otázky, a v zásadě si myslím, že i příští Zastupitelstvo budu opět odpovídat na vaše více méně tytéž otázky.

V každém případě, jestliže se tedy vrátíme do roku 2013, tak konstatuji, že existovala pracovní skupina, která měla ve své náplni úpravy Staroměstského náměstí, a Mariánský sloup byl jednou z komponent pracovní skupiny nebo jejích úvah. Byla to pracovní skupina, zřízená tenkrát panem primátorem Svobodou, a protože v červnu došlo ke změně na primátorském postu, tak pan primátor Hudeček tuto pracovní skupinu neustavil. Pracovní skupina neexistuje více. Náplň její práce převzala komise Rady, která se zabývá Prahou jako historickou památkou UNESCO. A protože koneckonců kompetence těchto dvou orgánů se do značné míry překrývaly, přičemž komise Rady má své ukotvení v Jednacích řádech Zastupitelstva a Rady, zatímco pracovní skupina primátora je neformální orgán. To je první poznámka k věci, že tato pracovní skupina už více než ¾ roku neexistuje a problematikou v širším kontextu se zabývá jiný orgán, a to komise Rady.

Když hovoříte vy o Mariánském sloupu, akcentujete, že je spousta lidí, kteří proti němu protestují. Ale je pravda, že na druhé straně je zase spousta lidí, kteří ho podporují. Prostě se na to, při vší úctě, díváte ze svého pohledu a ze svého hlubokého přesvědčení.

Já jsem vícekrát řekl, minule i předminule, že konec konců výstavba jakéhokoli památníku v Praze, a teď nemyslím jenom Mariánský sloup, myslím třeba památník Milady Horákové, myslím památník britských letců, jakýkoli památník, že je konce konců zejména a především výkon státní správy, kde je potřeba řada rozhodnutí dotčených orgánů ve státní správě, a že si především myslím, že volení, tedy ani zastupitelé zde na úrovni města, ani zastupitelé na úrovni jednotlivých městských částí, ani radní, ani starostové, ani primátoři do výkonu státní správy prostě nejsou oprávněni jakýmkoli způsobem zasahovat.

Řekl jsem vám to minule. Vím, že jste s tou odpovědí byl nespokojen, ale já vám neumím říct nic jiného, protože tak to, jsem hluboce přesvědčen, prostě je.

Náměstek Vávra: Děkuji.

Pan Dus: Děkuji za odpověď. Písemně se vyjádřím. Ale ještě k tomu, co jste řekl na začátku, na mou interpelaci z dubna jste opravdu neodpověděl. Přečtěte si znovu mé námitky, a potom vaši příliš stručnou odpověď, neodpověď.

Po této mé interpelaci ve věci staroměstského mariánského památníku následovala má další interpelace, z 19.6.2014, viz mou rubriku IX, sms_4.