Jan Zeno Dus
blog

www.janzenodus.cz

Rubrika č. xi (r_xi):

Troskotání ŘKC a ČCE: na TGM, demokracii a totalismech

a. Troskotají také historici a filozofové

Samotný nadpis jedenácté rubriky mé webové stránky přináší zprávy jednoznačně špatné, navíc bez nejmenšího náznaku nějakých dobrých: Dvě křesťanské církve, jednak světová církev římskokatolická, jednak regionální českobratrská evangelická, prý troskotají na trojím: na životním díle filozofa a sociologa T. G. Masaryka, na demokracii, a na víc než jednom ze zavrženíhodných totalismů.

Dobré zprávy sice v této rubrice (tedy: r_xi) přijdou, ale předtím musím k zmíněným už zprávám špatným přidat dvě další: Na TGM, demokracii a totalismech troskotali a troskotají (aspoň podle mne) také čeští historici a filozofové. (Samozřejmě ne všichni, přesto ale jejich bez nadsázky drtivá většina, včetně právě těch nejlepších. Z historiků například nepochopili Masaryka Kamil Krofta a Dušan Třeštík, nechápou ho František Šmahel a Petr Čornej. Z filozofů Masaryka nepochopili Jan Patočka a Ladislav Hejdánek, nechápou Miloš Havelka a Dan Kroupa.)

Že závažně chybují také historici a filozofové, nejen římskokatolická církev a českobratrská církev evangelická, nemohl jsem zmínit v samotném titulku této rubriky č. xi. Nechtělo se mi totiž uvádět hned po ŘKC a ČCE ještě také další dvě komunity troskotajících, protože by tím počet slov, v titulku použitých, stoupl z jakžtakž snesitelných šesti na pro mne už nepřijatelných osm. (Přesvědčilo mě kdysi doporučení, aby nadpis knihy, nebo článku, nebyl delší než pětislovný.) Nesnáz s titulkem jsem naštěstí mohl vyřešit tím, že jsem na troskotání také dalších (totiž historiků a filozofů) upozornil titulkem hned prvního "odstavce" své jedenácté rubriky (totiž odstavce r_xi.a).

b. Troskotá se také na teologu Beranovi (nejen filozofu TGM)

Také druhým "odstavcem" své 11. rubriky (tedy odstavcem r_xi.b) dodatečně doplňuji nadpis celé rubriky r_xi, a sice o osobnost, významem srovnatelnou s filozofem T. G. Masarykem: o teologa Josefa Berana, 33. pražského arcibiskupa římskokatolické církve. (V titulku rubriky č. xi jsem z téhož důvodu neuvedl Berana hned po Masarykovi, z kterého jsem v témž titulku nezmínil ani "historiky a filozofy": Aby titulek zůstal pětislovný.)

Není Josef Beran, římskokatolický teolog, ale také humanitní tj. ježíšovský demokrat (a sice demokrat zapálený, iniciativní, vytrvalý, neústupný), toho času zdaleka nejúspěšnější masarykovec? Není tento Masarykův žák či učedník v světovém měřítku dokonce ještě úspěšnější, než jeho učitel? Ale nečekají pražského arcibiskupa ještě daleko větší úspěchy než ty, kterých už dosáhl?

Odpovědi vyplynou ze srovnání rubriky č. xiii (s titulkem "Arcibiskup Beran, světově úspěšný masarykovský demokrat") s předchozí rubrikou č. xii (nadepsanou "Nezvítězí Masaryk nad ztroskotavším Pekařem rychle?"). Teprve až napíšu a na svou stránku zavěsím tyto dvě rubriky (rubriku č. xiii dříve než rubriku č. xii), budu pokračovat v této rubrice č. xi. A sice načrtnu (pod xi_c) program nejen této rubriky, ale i několika dalších.

Ačkoli jsem ještě nepopsal ani dvě stránky, zavěšuji (s vnukovou pomocí, sám to neumím) tento začátek jedenácté rubriky na svou stránku, dnes 24. 03. 2021.