Jan Zeno Dus
blog

www.janzenodus.cz rubrika iv - Poznámky Miloš Rejchrt versus Ctirad Mašín


Miloš Rejchrt versus Ctirad Mašín

Na kurzu Spolku evangelických kazatelů jsem 28. ledna vyslechl přednášku Miloše Rejchrta na téma Quo vadis, ČCE. Příspěvek do diskuse jsem si písemně nepřipravil. Po paměti jej rekonstruuji následovně:

„Miloš Rejchrt se ptá, Kam kráčíš, ČCE, ale já se ptám, Quo vadis, Miloši Rejchrte. Slyšeli jsme o jedu v církvi. Ale v ČCE působí více jedů, a jeden jed do ní vlil Rejchrt, když ze spravedlivého hrdiny Ctirada Mašína udělal kainovského vraha. To bylo neomluvitelné, protože takto ukřivdil Miloš Rejchrt Ctiradu Mašínovi poté, co dva členové ČCE, jeden laik, už nežijící Josef Šalda, presbyter sboru v Lysé nad Labem, a jeden farář, Marek Zikmund, přesvědčivě vyvrátili, že by Ctirad Mašín byl vrah. Podobně jako Ctirada Mašína odsoudil Miloš Rejchrt také Josefa Mašína a Milana Paumera. Miloš Rejchrt by se měl omluvit už nežijícím Ctiradu Mašínovi a Milanu Paumerovi, i žijícím Josefu Mašínovi a Zdence Mašínové. Kam kráčí ČCE, a kam kráčíte vy faráři, když jste si jakoby nepovšimli, že Miloš Rejchrt nespravedlivě nařkl Ctirada Mašína, Josefa Mašína a Milana Paumera, a když jste na Rejchrta ještě neapelovali, aby se za to omluvil.“

Znám Miloše Rejchrta natolik, abych věděl, že si je naprosto jist tím, že jeho názor na poděbradskou odbojovou skupinu je správný. Je si tím od začátku jist do té míry, že nikdy nebyl, a ani dnes není, ochoten zatěžovat se přemýšlením o tom, co v r. 2008 napsali o členech skupiny Josef Šalda a Marek Zikmund. (Odkazuji na svou rubriku IV, poznámku č. 6.)

K sporu mezi dvěma faráři, Markem Zikmundem a Milošem Rejchrtem, k sporu o Ctirada a Josefa Mašínovy a Milana Paumera, se budu vracet. Věřím, že evangelíci se začnou o spor zajímat a že většina se přikloní k Marku Zikmundovi.

31.1.2014