Jan Zeno Dus
blog

www.janzenodus.cz

p.7.doc

Poznámka č. 7

Předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová versus soudce Ondřej Lázna

9.1. večer jsem promluvil při besedě, kterou Občanský institut uspořádal s JUDr. Karlem Šimkou, soudcem Nejvyššího správního soudu (v budově Vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1).

Dospělo ke mně, co o mém diskusním příspěvku k té besedě uvedla 16.t.m. webová stránka www.adikia.cz.

Komentátor www.adikia.cz o mně píše, že jsem (cituji) ... přes chválu předsedkyně Nejvyšší stolice Brožové a předsedy Nejvyšší správní stolice Baxy krkolomně dospěl k označení soudní stolice Šimíčka za rakovinový nádor Nejvyšší správní stolice, protože v kárném řízení nepotrestal soudní stolici Láznu. Soudce Šimka pak všechny přítomné ujistil, že soudní stolice Šimíček rozhodně není rakovinovým nádorem, kdy o kárném provinění rozhoduje šestičlenný senát a pro „odsouzení“ nějaké stolice musí hlasovat nejméně čtyři soudní stolice tohoto senátu. Komentátor dále o mně píše, že jsem se v závěru diskuse (cituji) ... omluvil za označení soudní stolice Šimíčka za rakovinový nádor Nejvyšší správní stolice. Soudní stolice Šimíček není rakovinovým nádorem. Rakovinovým nádorem jsou totiž nejméně čtyři soudní stolice Nejvyšší správní stolice. ... Více zde: http://www.adikia.cz/news/pravni-nebo-justicni-stat-/

Ze zvukového záznamu, za který vděčím webové stránce http://www.justicetv.cz/mozaika/simka.htm, uvádím v úplnosti:

[Můj příspěvek:] Souhlasím s Vaší větou, že „justice se stává stabilizujícím prvkem systému“. Souhlasím s Vámi tím raději, že u vás v Brně máte dva výborné předsedy soudů: předsedkyni Nejvyššího soudu Ivu Brožovou a předsedu vašeho Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu. Jsem z Prahy-Suchdola. V posledních letech městská část Suchdol podala několik žalob Nejvyššímu správnímu soudu ve věci korupční dálnice, proti pražskému magistrátu, proti ministerstvu dopravy, proti Ředitelství silnic a dálnic. A bez jediné výjimky, rozsudek Nejvyššího správního soudu byl vždycky v náš prospěch. Ale právě uprostřed vašeho Nejvyššího správního soudu máte jeden rakovinový nádor, a to je Váš kolega, pan doktor Vojtěch Šimíček, předseda jednoho ze senátů vašeho soudu. A zase vím, o čem mluvím. Loni na jaře [30. května] jsem jel do Brna sledovat jedno soudní jednání. Předsedkyně Nejvyššího soudu Brožová se odvážila hrdinského činu, když podala kárnou žalobu na jednoho pražského soudce, Ondřeje Láznu, soudce v Praze 10. Páchal na tom obvodním soudě taková zvěrstva, že se předsedkyně Brožová po několika letech odhodlala a podala na něho kárnou žalobu. Slyšel jsem, že kárné žaloby proti soudcům se téměř nepodávají. Váš Nejvyšší správní soud vyřízení žaloby předal senátu s předsedou doktorem Šimíčkem. Když jsem se šel podívat na to soudní jednání, samozřejmě jsem předpokládal, že doktorka Brožová vyhraje. Podala perfektní výkon, ale senát doktora Šimíčka s ní zametl. Soud neuvěřitelně dal Láznovi za pravdu. Ale doktorka Brožová je dáma zásadová a tvrdošíjná. Když před několika lety ji prezident Klaus sesadil, vzepřela se a po dlouhé bitvě si vymohla, že je opět předsedkyní Nejvyššího soudu. Také v Láznově případě doktorka Brožová prokázala zásadovost. Když dostala další doklady o svévoli soudce Lázny, on dokonce na nevinné lidi uvaloval vazbu, podala na něho Nejvyššímu správnímu soudu další žalobu. Opět jsem jel do Brna [3. října] a opět jsem slyšel, jak Brožová perfektně usvědčovala, na novém případě, obžalovaného soudce z trestné činnosti. Ale senát doktora Šimíčka, byli to čtyři pánové1 a dvě dámy, opět zprostil obžalovaného žaloby. Promiňte, že mluvím tak dlouho. Odvažuji se říci, že máte na vašem Nejvyšším správním soudě rakovinový nádor, s kterým byste měli něco udělat.

[Odpověď soudce Šimky:] K tomu prvnímu, závažnému. Soudci, a samozřejmě i jiní lidé všech profesí, se někdy dostávají do situace, kdy vědí daleko více, než mohou říci. O tom, jak to bylo s kauzou soudce Lázny, a kárným senátem Nejvyššího správního soudu, si možná přečtete v mých pamětech, jestli někdy budu psát své paměti, až mi bude třeba jako Vám. Řeknu několik věcí. Známý výrok jednoho známého seriálu: "Sovy nejsou tím, čím se zdají být." Jsem si naprosto jistý, že doktor Šimíček není, není v žádném případě, rakovinový nádor Nejvyššího správního soudu. Ale jak říkám: Proč to tak není, to si možná přečtete v pamětech, v mých nebo jiných. Řeknu to velmi obecně. Ten kárný senát je složen ze šesti soudců, a k tomu, aby někdo byl shledán vinným, hlasování musí být takové, že alespoň čtyři ti soudci hlasují pro vinu. Tečka, víc k tomu neřeknu. Víc k tomu opravdu nemůžu říct.

[Má omluva, v samém závěru diskuse:] Děkuji našemu řečníkovi, že mi právě umožnil, abych se tady veřejně omluvil soudci Šimíčkovi. Co jsem před půl hodinou řekl, upřesňuji následovně: Rakovinovým nádorem je šestičlenný senát, kterému předsedá soudce Šimíček, a nikoliv soudce Šimíček osobně.

Co řekl soudce Šimka, bylo důležité. Nechtěně jsem ho vyprovokoval k tomu, že se zastal svého kolegy Šimíčka, mnou křivě nařčeného. Neopatrně, nebo odvážně, vyzradil soudce Šimka něco, co mělo zůstat uvnitř šestičlenného kárného senátu. Navíc zřetelně naznačil, na čí straně stojí v sporu Brožová versus Lázna. Z toho by mohl mít soudce Šimka výslech a nějaké kárné řízení. A také potíže, které by ale, doufejme, nemusely být pro jeho kariéru zničující.

Soudce Šimka vyzradil nepřímo, ale zřetelně, že skandální rozsudek nebyl usnesen všemi hlasy, a že kdo byl přehlasován, byl sám předseda kárného senátu Šimíček.

Soudcovo překvapivě otevřené vyjádření ukázalo, že poměry na Nejvyšším správním soudě nejsou tak špatné, jak by se mohlo zdát z dvou loňských rozsudků kárného senátu toho soudu. O tom, jak neuvěřitelně potupil ten kárný senát svědomitou předsedkyni Nejvyššího soudu, v květnu a potom v říjnu 2013, se na Nejvyšším správním soudě i jinde v Brně zřejmě hovoří, aspoň mezi právníky, a většinové mínění možná není hrubě svévolným členům kárného senátu příznivé.

Ondřej Lázna sice byl kárných žalob, vznesených proti němu Ivou Brožovou, formálně zproštěn, ale morálně i společensky je předsedkyně Nejvyššího soudu už nyní vítězkyní. Uspěla proti prezidentu Klausovi. Natož musí při své profesionální zdatnosti a vytrvalosti uspět proti soudcům a soudkyním jednoho kárného senátu, a to senátu hrubě zaujatého v prospěch jednoho svévolného soudce. Obžalovací řeči soudkyně Brožové z 30.5. a 3.10.2013 byly příliš poctivé a závažné, než aby oba rozsudky, kterými na ně odpověděl jeden kárný senát, nevyvolávaly námitky a protesty tak dlouho, až se skandální rozsudky kárného senátu nějakým způsobem zhroutí. Způsob toho zhroucení nedokážu jako laik ve věcech právních odhadnout.

Jan Zeno Dus 29.1.2014