Jan Zeno Dus
blog

www.janzenodus.cz rubrika iv - Poznámky Dopis soudci JUDr. Ondřeji Láznovi


Dopis soudci JUDr. Ondřeji Láznovi

Ing. Jiří Fiala ohlásil protestní hladovku 3. května, takže hladoví už dvaadvacet dní. Jeho zdraví, možná i život, jsou ohroženy. Proto apeluji na čtenáře, aby šířili nejen můj dopis soudci Láznovi, ale také jiné texty o ing. Fialovi, z webové stránky www.k213.cz.

Praha-Sedlec 25. května 2011

Posílá Jan Dus

160 00 Praha 6 - Sedlec, Suchdolská 4

Pan JUDr. Ondřej Lázna

Obvodní soud pro Prahu 10

Justiční areál Na Míčánkách

ul. 28. pluku č. 1533/29/b

100 83 Praha 10

Pane soudce Lázno,

Vy se opravdu vůbec nebojíte? Že by kvůli jednomu Vašemu lehkomyslnému, skandálně svévolnému rozhodnutí mohl zemřít spravedlivý člověk, vzácnější než Vy? Ano, píšu o bezpráví, které jste nestoudně spáchal na ing. Jiřím Fialovi. Příliš dobře placený pane soudce (příliš dobře vzhledem k úrovni Vašeho odborného vzdělání), nebojíte se špatného svědomí a hanby? Trvalé ostudy?

Jan Dus, politický vězeň komunistického režimu (z let 1986-7)

(podpis vlastní rukou)