Jan Zeno Dus
blog

www.janzenodus.cz

p.12.doc

Poznámka č. 12

Kdo je profesor Scheffel

Dr. David Zdeněk Scheffel je profesor kulturní antropologie v Kanadě. (V Britské Kolumbii, na Thompson Rivers University v Kamloops.)

Od listopadu loňského roku páchá slovenská justice na profesorovi bezpráví, a sice tím, že ho už plných deset měsíců drží v prešovské věznici ve vyšetřovací vazbě: svévolně, bezdůvodně, hrubě nespravedlivě.

K profesorově kauze se vyjadřuji poprvé. Bezpochyby narazím na nesouhlas, když začnu konstatováním, že dosavadní protesty profesorových zastánců z Kanady i jiných zemí, také Česka, a samozřejmě v první řadě ze Slovenska, jsou nedostatečné. Přemíra svévole slovenských soudů křičela po ostřejších reakcích. Jenom několik málo profesorových přátel a přívrženců se vyjádřilo s dostatečnou zřetelností a naléhavostí. To ovšem nestačí. Bezpochyby také přílišnou mírností profesorových obránců cítí se nižší, vyšší i nejvyšší pracovníci slovenské justice povzbuzeni k tomu, že někteří v protahování profesorova trestního stíhání bezostyšně pokračují, zatímco ostatní justiční představitelé zůstávají k tomu protahování lhostejní, jako by o něm nevěděli.

Když píšu tyto řádky, je profesor možná už na svobodě, propuštěn (ovšem jen na ponižující kauci!) právoplatným soudním rozhodnutím. To samozřejmě neznamená, že bych za to měl justici pochválit a těšit se na to, že soudy profesora nyní už brzy nejen zprostí žalob proti němu bezdůvodně vznesených, ale že ho také v slušné míře i finančně odškodní za obrovské škody, které mu způsobily. Spíš očekávám, že justice bude profesorovo trestní stíhání dál skandálně protahovat.

Má kritika slovenské justice je silně opožděná. Profesorovi se za to omlouvám. Je dost blízký příbuzný mé paní. Také nás manželé Scheffelovi s oběma dceruškami v Praze už dvakrát navštívili. Nejpozději jsem se měl k profesorovu trestnímu stíhání vyjádřit hned po „Veřejném prohlášení k zatčení a věznění Davida Scheffela na Slovensku“ z dubna tohoto roku.

Také kvůli svému přílišnému opoždění musím počítat s tím, že můj příspěvek k profesorově rehabilitaci zůstane skromný. Mou webovou stránku čtou málokteří. Otevřené dopisy, které budu posílat slovenským představitelům, možná zůstanou bez ohlasu (natož působení) ve veřejnosti české i slovenské, takže možná k urychlení profesorovy rehabilitace ani nepřispějí. Nadto není jisté, že se najdou novináři, kteří by o mých dopisech slovenským představitelům referovali v médiích.

Přesto založím kvůli profesorově kauze na své webové stránce www.janzenodus.cz další rubriku (už rubriku č. X), abych na ní uveřejňoval své dopisy slovenským státním představitelům, ale průběžně také komentáře k zápasu o profesorovu rehabilitaci.

Neměl bych čtenářům své webové stránky zůstat dlužen základní informace o profesorově trestním stíhání. Proto připojuji v plném znění otevřený dopis z 29. 7. 2018, který šest profesorových příbuzných z Prahy adresovalo slovenskému ministru spravedlnosti. K dopisu je připojeno šest odkazů na vydatné zdroje dalších informací, ale také dvě přílohy, které jsou nezbytné pro každého, kdo se chce zajímat o profesorovo trestní stíhání:

Vážený pán minister

Gábor Gál

Ministerstvo spravodlivosti SR

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás ve věci dr. Davida Z. Scheffela, holandsko kanadského antropologa českého původu, který je od 10. listopadu 2017 ve vazbě na Slovensku. Byl zatčen v souvislosti se svým sociálně-vědním výzkumem prostituce romských dětí a mladistvých v okolí Prešova. Nyní je obžalován z šíření dětské pornografie, sexuálního násilí a nedovoleného ozbrojování a obchodování se zbraněmi. 11. 7. 2018 proběhlo v jeho věci první stání, další bylo odročeno na 30. 8. 2018.

Profesor Scheffel přijel z Kanady na Slovensko na podzim 2017, aby podal na polici vysvětlení ve věci udání otce jedné romské dívky. Byl předtím policií ujištěn, že není obviněn ani obžalován z žádného trestného činu. Po příjezdu ho však čekalo zatčení, domovní prohlídka a nyní již osmiměsíční vyšetřovací vazba. Zpočátku věřil, že věc bude vysvětlena. Na jaře 2018 se však rozhodl věc zveřejnit a sepsal veřejné prohlášení ke svému případu a věznění. Toto prohlášení začala publikovat kanadská média v dubnu 2018, odkaz uvádíme níže. Český překlad prohlášení přikládáme jako přílohu tohoto dopisu.

David Scheffel začal působit v romských osadách na východním Slovensku již v devadesátých letech. V rámci antropologického vědeckého výzkumu se snažil zlepšit životní podmínky lidí v romské osadě Svinia, a to především výchovou a důrazem na vzdělání a práci obyvatel osady. Existuje řada dokladů a svědectví o jeho činnosti. Můžeme zde uvést např. dokumentární film „O zodpovědnosti“, který vysílala Slovenská televize v roce 1999, rozhovor s Davidem Scheffelem v časopise Týždeň z 29. 8. 2010 nebo článek „Kruté Slovensko“ v Hospodářských novinách z 24. 1. 2005, odkazy uvádíme níže. Jsme příbuzní dr. Scheffela, známe jeho práci z vyprávění a někteří dokonce i z vlastní zkušenosti. Nepochybujeme v nejmenším o tom, že jeho výpověď je pravdivá.

O to víc jsme znepokojeni jeho trestním stíháním, podmínkami a délkou vyšetřovací vazby. Vyšetřování trvalo celých osm měsíců a za nepřiměřeně tvrdých podmínek. To vzbuzuje pochybnosti, zda jsou dodržovány mezinárodní úmluvy chránící práva a důstojnost obviněných, Evropský etický kodex policie a další předpisy. Není také zřejmé, zda podmínky vazby umožňují prof. Scheffelovi přípravu řádné obhajoby pro soudní proces, který započal 11. července 2018. Vzhledem k citlivým tématům, na něž se výzkum prof. Scheffela zaměřuje, nelze vyloučit možnost, že se stal obětí cílené kampaně ze strany osob, které dětskou prostituci organizují, popřípadě z ní jiným způsobem těží.

Prof. Scheffel patří k uznávaným odborníkům na romskou problematiku. Světová odborná i laická veřejnost mu vyjadřuje podporu, m.j. také prostřednictvím stránek www.justicefordavidscheffel.com. K případu se v červnu 2018 vyjádřila vědecká společnost Česká asociace pro sociální antropologii a síť antropologů visegrádských zemí prostřednictvím webu Max-Planck- Institut v Německu (odkazy níže).

Žádáme Vás, abyste v rámci svých pravomocí věnoval případu prof. Scheffela zvýšenou pozornost. Tento dopis pokládejte za otevřený.

S úctou,

Anna Dusová Jan Dus

RNDr. Anna Hejlová, Ph.D. Ing. Petr Hejl

Suchdolská 77/4, 160 00 Praha-Sedlec, Česká republika

Mgr. Monika Žárská RNDr. Viktor Žárský

Pohořelec 26, 118 00 Praha 1, Česká republika

kontakt: anna.hejlova@atlas.cz

Odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=tkrriJu03AI (Dokumentární film „O zodpovědnosti“, režie Tomáš Pašteka, Slovenská televize 1999)

https://ihned.cz/c1-36325580-cruel-slovakia, resp. http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2005031007 („Cruel Slovakia“, resp. „Kruté Slovensko“, 24.1.2005 Hospodářské noviny, Hana Čápová, Roman Krištof, Alexander Mušinka)

https://www.tyzden.sk/casopis/7250/budu-tu-osady-pre-bielych/ (29.8.2010 časopis Týždeň)

http://prod-admin1.glacier.atex.cniweb.net:8080/fileserver/file/1200762/filename/scheffel.pdf (Public Statement Regarding David Scheffel´s Arrest and Incarceration in Slovakia)

http://www.casaonline.cz/ (Česká asociace pro sociální antropologii)

http://www.eth.mpg.de/4817274/news_2018_06_11_01 (Max-Planck-Institut)

Přílohy:

Public Statement Regarding David Scheffel´s Arrest and Incarceration in Slovakia

český překlad: Veřejné prohlášení k zatčení a věznění Davida Scheffela na Slovensku,

Adresáti:

Vážený pán minister

Gábor Gál

Ministerstvo spravodlivosti SR

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Vážená paní ministerka

Martina Lubyová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stromová 1

813 30 Bratislava

Slovenská republika

Vážená paní ministerka

Denisa Saková

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Slovenská republika

Vážený pán veľvyslanec

Peter Weiss

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky

Pelléova 12

160 00 Praha 6

Na webovou stránku www.janzenodus.cz zavěšeno 20. 9. 2018.