Jan Zeno Dus
blog

www.janzenodus.cz rubrika v - Různé K termínu "sociální spravedlnost"


K termínu „sociální spravedlnost“

Všechno, co v dvouslovném termínu „sociální spravedlnost“ je pozitivní, je plně obsaženo v termínu kratším, ale hlavně dost odlišném a zcela nezávadném, a to v termínu „solidarita“ (solidárnost).

Termín „sociální spravedlnost“ je rovnostářský. Levicoví intelektuálové vybízejí chudé, aby se nespokojili s tím, že jim demokratický stát poskytl rovnost před zákonem (a prostřednictvím všeobecného rovného volebního práva dokonce dalekosáhlý vliv na správu státu). Podle levičáků mají chudí neodbytně vyžadovat, aby jim demokratický stát zajistil ještě další „rovnost“: Totiž aby se stali svým bohatším spoluobčanům „rovnými“ také životní úrovní (například, aby penze pobírali ve výši ne-li stejné jako bohatí, tedy ve výši jen o málo nižší, a zdravotní péči aby už vůbec měli stejně objemnou a stejně kvalitní jako bohatí). Takovou naléhavě vyžadovanou „rovnost“ nazvali levičáci rovností „sociální“ (na rozdíl od rovnosti pouze „politické“).

Aby se zdůraznilo, že na „sociální rovnost“ mají chudí přirozené lidské právo (právo nezadatelné a nezpochybnitelné), nahradili levicoví ideologové termín „sociální rovnost“ termínem „sociální spravedlnost“: Kdo se opováží problematizovat, že chudí mají na široce a nejšíře pojatou „sociální rovnost“ legitimní nárok, je k nim „nespravedlivý“. (Jako kdyby chtěl obnovit různé nerovnosti, které vládly v někdejších ještě nedemokratických státech.)

Levicoví intelektuálové také chudé učí, jak se mají „sociální spravedlnosti“ domoci: Postačí, aby do parlamentu zvolili politiky, kteří jim slíbili, že zavedou v státě „sociální spravedlnost“, až získají v parlamentě většinu.

„Sociální spravedlnost“ je jedním z politicky korektních termínů postmoderní a multikulturní ideologie. Termín je produktem utopického socialistického myšlení, vytvářejícího líbivé, avšak neuskutečnitelné programy, jejichž prosazování zevnitř rozkládá demokratický systém.

Jan Zeno Dus

Vyšlo v periodiku Demokratického klubu:

Dk - DIALOG, ročník XX/číslo 3, z 30. 9. 2010, str. 12

(http://www.demokratickyklub.cz)

19.10.2010