Jan Zeno Dus
blog

www.janzenodus.cz rubrika viii - Cizí texty Jiří Nedoma prezidentu republiky o skupině bratří Mašínů


Jiří Nedoma prezidentu republiky o skupině bratří Mašínů

Jak je možné, že odbojová skupina bratří Mašínů nebyla ještě vyznamenána vysokým řádem republiky? Doc. Ing. Jiří Nedoma, CSc., poslal v srpnu prezidentu republiky dopis tohoto znění:

Vážený pan

Prof. Ing. Václav Klaus DrSc

Prezident České Republiky

Pražský Hrad

110 00 Praha 1-Hradčany

Věc: otevřený dopis k udělení nejvyšších státních

vyznamenání skupině bratří Mašínů,

skupině kpt. K. Sabely a mjr. M. Jebavého,

P. Reichlovi a O. Rambouskovi

Praha, 31. srpna, 2011.

Vážený pane prezidente,

z médií někdy v únoru jsem se dozvěděl, že přestože Vám někteří občané posílají návrhy na vyznamenání skupiny bratří Mašínů Vy jim nevyhovíte. Přesto, podobně jako každý rok od roku 2004, Vám předkládám návrh na udělení nejvyšších státních vyznamenání skupině bratří Mašínů a v letošním roce i skupině důstojníků čs. armády v Žatci pod vedením kpt. Karla Sabela a mjr. Miloslava Jebavého, dále pak nejvýznamnějšímu útěkáři z Leopoldova a účastníkovi bojů na východní frontě Pravoslavu Reichlovi a za agenty chodce Otovi Rambouskovi s příslušným zdůvodněním.

Ve státě Ohio ve Spojených státech v sobotu 13. srpna 2011 po delší nemoci zemřel pan Ctirad Mašín, jeden z odbojářů, kteří měli v 50tých letech v komunistickém Československu odvahu se postavit se zbraní v ruce komunistické moci, stejně jako jejich otec gen. Josef Mašín za druhé světové války proti předchozí německé totalitě. Ve svém posledním dopise „Drahé moje děti!“ jim otec zanechal vzkaz, cituji: „ .... Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i Vy byli podrobenými otroky, nýbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany. Pamatujte, že hájit svobodu své vlasti a národa jest první povinností každého uvědomělého Čecha. I Vy jednou tak musíte postupovat. ...“. Oba synové jeho odkaz plnili již jako chlapci za války. Prezident Eduard Beneš jim udělil medaili Za chrabrost. Jeho synové Ctirad a Josef i jeho dcera Zdena odkaz otce zodpovědně plnili celých 40 let komunistické vlády v Československu, plní jej i po roce 1989, neboť dekomunizace dodnes nenastala.

S příchodem komunistického puče v únoru roku 1948 přátelé gen. Mašína, důstojníci čsl. armády, byli zatýkáni, v hradčanském domečku vyslýcháni a mučeni. Popraveni byli gen. Heliodor Píka i organizátoři nezdařeného povstání v Žatci, popravena byla i matčina přítelkyně a spoluvězeňkyně z nacistických koncentráků paní JUDr. Milada Horáková, mrtev byl již i národem milovaný Jan Masaryk, pravděpodobně zavražděn komunisty. Bratří Mašínové začínají se svojí odbojovou činností až v r. 1951 v době, kdy vrcholí represe komunistického režimu za Slánského vedení.

Pane prezidente, dovolím si Vám připomenout zločiny komumnistů doby předcházející počátkům jejich činnosti z mého dopisu Vám ze dne 27.8.2004, dopis, který byl čten v Halifaxu, kde skupina bratří Mašínů byla oceněna cenou T.G. Masaryka, a který byl publikován v Kanadě v Novém domově a který byl zajímavý i pro prezidenta Spojených států, jak mně informoval dopisem Bílý dům. Pro prezidenta Spojených států informace obsažené v tomto dopise byly zajímavé, pokládal za slušné mně prostřednictvím svých úředníků o tom informovat. To jsem bohužel ve své zemi od Vaší kanceláře ještě nezažil, u našich vrcholných politiků se závažné problémy vzkazují pouze přes média.

Pro Vaši informaci tedy znovu připomínám zločiny komunistů, cituji: “..... V této době k 1.4.1949 bylo vězněno 6788 politických vězňů, k 1.4.1950 bylo vězněno 9162 politických vězňů, k 15.5.1950 již 11026 politických vězňů a k 1.3.1951 15125 politických vězňů. V této době bylo uloženo v roce 1949 57 trestů smrti, 111 doživotí, úhrnný počet let trestů 22395,5 roků, 30 330 mil. Kčs peněžitých trestů, 1255 konfiskací, 2909 ztrát občanských práv, v roce 1950 59 trestů smrti (58 mužů a 1 žena - paní Dr. Milada Horáková), 191 doživotí, úhrnný počet let trestů 49455 roků 10 měsíců, peněžitých trestů ve výši 78335600 Kčs, 3816 konfiskací, v roce 1951 57 trestů smrti, 45 doživotí, úhrnný počet let trestů 32261 roků 3 měsíce, výše uložených peněžitých trestů 43352500 Kč, počet konfiskací 2807, v roce 1952 68 trestů smrti, 74 doživotí, úhrnný počet let trestů 9877 roků 4 měsíce, výše uložených peněžitých trestů 5102500 Kčs. Uvedená data převzata z materiálů ÚDV ZK (Čs. Justice v letech 1948-1953 v dokumentech, 2003) a ze Sborníku Mezinárodní konference o zločinech komunismu 1991, tedy oficiální data Státního soudu z výše uvedených let. Celkově se odhaduje “jen” něco přes 10000 popravených, zastřelených na útěku, ubitých při výslechu, ubitých ve vězení a umučených ve věznicích převážně v letech 1948-1952 a několik set tisíc vězněných ve věznicích a v PTP táborech. Jen v roce 1949 bylo z vysokých škol vyloučeno na 10 tis. studentů a na 600 profesorů (mezi jinými Prof. Dr. Karel Engliš, poslední demokraticky zvolený rektor Karlovy University, prof. Otto Wichterle a další), docentů a učitelů vysokých a středních škol a kolik dalších desítek tisíc studentů bylo vyloučeno ze studií nebo se na střední nebo vysokou školu nedostali během dalších 40 let. Tyto akce spoluorganizovali někteří z tzv. reformních komunistů, např. předseda Ústředního akčního výboru vysokých škol Jiří Pelikán, Prof. Vilibald Bezdíček, předseda ÚAV NF a další.”

Tyto zločiny komunistů je třeba si uvědomit, chceme-li hodnotit protikomunistický odboj bratří Mašínů i ostatních navrhovaných, proto i nyní tato čísla je nutno Vám uvést. Není tedy pravda, co se nám snaží reformní komunisté dnes namluvit, že komunistické totalita začala až s procesy se Slánským a jeho spolupracovníky. Naopak největší represe na skutečné elitě národa byly za vedení v čele s Rudolfem Slánským, na této represi se podíleli i rodiny dnešních jejich kritiků nebo i oni sami jako agenti StB. I rodina pplk. Josefa Mašína byla v té době komunisty perzekvována. Společně s několika přáteli a se svým strýcem Ctiborem Novákem zakládají odbojovou skupinu, kterou vedou v duchu otcova protinacistického odboje, v duchu hodně vojenském, prostě klasický válečný odboj. Když připravovavý vojenský státní převrat byl prozrazen a organizátoři popraveni (Miloslav Jebavý, Karel Sabela, Vilém Sok-Sieger, Josef Gonic a Bohuslav Hubálek), pro skupinu bratří Mašínů přestává býti bezpečno, rozhodnou se v roce 1953 odejít přes NDR do Západního Berlína a vstoupit do americké armády a tak bojovat proti komunismu. Boj jejich otce gen. Josefa Mašína, stejně jako jejich, byl také beznadějný, přesto se svými spolupracovníky vedli beznadějný boj s gestapem, a jeho synové se svými spolupracovníky svůj beznadějný boj s komunistickou totalitou. Podobně beznadějný boj vedli agenti chodci, kteří za to platili svými životy. Přesto jejich boj nebyl marný.

Margaret Thatcherová ve své knize “Umění vládnout” nás varuje, že jsme přestali být ostražití. Strategie levice, včetně sociálně demokratických stran v postkomunistických zemích včetně naší republiky i v řadě západních zemí, je najít únik před veškerou odpovědností za zločiny komunismu, a následně “získávat uznání za to, že se pragmatičtěji, hlouběji a novým způsobem zabývat světem, který je dílem těch, kdo komunismus porazili” (citováno z knihy M. Thatcherové). Svým dílem k tomu přispěli i bratří Mašínové a jejich spolupracovníci i další navrhovaní. I oni nás stále varují před touto komunistickou strategií. Sledujeme-ĺi dnes reakce levicových politiků v souvislosti s úmrtím Ctirada Mašína, včetně Vašeho, pak jejich oponenti většinou působili jako agenti StB resp. byli členy KSČ. Jejich reakce, včetně Vaší, dávají za pravdu Margaret Thatcherové i činům skupiny bratří Mašínů a všem ostatním, kteří pozvedli zbraň proti komunistům.

Považuji za něco naprosto mylného a chybného, ve srovnání s činností skupiny bratří Mašínů a dalších mnou navrhovaných, vyznamenat Zlatou plaketou prezidenta ČR bývalého ředitele Prognostického ústavu ČSAV Prof. Ing. Valtra Komárka DrSc, ředitele podivuhodné „školy revoluce“, jak o tom mluví v LN v článku „Škola revoluce a vysvědčení pro prognostiky“, za příspěvek k ekonomické transformaci a k společenské diskusi o směřování českého hospodářství a politiky (11. srpna 2010). Nechápu k jaké ekonomické transformaci přispěl, vždyť šlo o rozkrádání státního majetku, který byl v 50. letech ukraden právoplatným majitelům, k dolaru za 6 a marce za 2 koruny, jak tvrdil V. Komárek po listopadu 1989, také nedošlo, směřování naší ekonomiky se pod vedením jeho specialistů z Prognostického ústavu ČSAV dostalo k dnešnímu státnímu dluhu 1.5 bilionu korun. Za jaké směřování české politiky mohl být vyznamenán? Za to, že byl přítelem Lubomíra Štrougala (pro jehož potřebu vytvořil specializované pracoviště Prognostického ústavu ČSAV, kde zaměstnával i superšpiona Karla Koechera, oceňovaného i šéfem KGB Andropovem) či přítelem masového vraha lékaře Che Guevary, který se angažoval v masových popravách v havanské pevnosti kde řídil první kubánské popravčí čety a zakládal na Kubě koncentrační tábory, nechal postřílet zajatce zajaté větší vojenské jednotky, jako ministr průmyslu žádal na bohatých Kubáncích, aby buď zemřeli a vzdali se svého majetku nebo uvidí své potomky umírat (výpověď syna průmyslníka Gustavo Villoldo), nebo matce, která ho přišla požádat o milost pro svého patnáctiletého syna, pak aby nemusela čekat, nechal jejího syna bez milosti okamžitě popravit (rozhovor Felixe I. Rodrigueze pro iDnes.cz v době jeho návštěvy Ústavu pro studium totalitních režimů). Sám Prof. Valtr Komárek se chlubil (Pátek LN, 17.9.2010), že když Che Guevara odjížděl na konferenci OSN, tak mu přečetl celý svůj projev, což pro Valtra Komárka, cituji: “byly zcela ojedinělé okamžiky, které kdybych měl nahrané, tak na tom dnes založím podnik. Měli jsme diskuse dvakrát nebo třikrát týdně, někdy i celou noc. .... Vysvětloval jsem mu i mechanismus moci, jak funguje KGB a StB, .... “. Valtr Komárek o jeho zločinech tedy věděl a je schvaloval a dále jej instruoval, bylo však jeho morální povinností to veřejně oznámit a od něj se distancovat. Ve svém rozhovoru v Pátku LN se chlubí, že mu Che Guevara přečetl celý svůj projev v OSN v New Yorku, kde Che Guevara uvedl, cituji: “Ano popravovali jsme, popravujeme a budeme popravovat”. Je vidět, že to byl a je člověk znalý hodný vysokého ocenění. Bylo jeho ocenění i za ztráty státního zlatého pokladu (při dělení ČSR ČR získala 63.289 tun, Slovensko 39.137 tun, v současnosti Česká republika má jen 13.7 tun, Slovensko 34,1 tun, srovnatelné Nizozemsko 873,6 tun) nebo za činnost člena triumvirátu - Čalfa, Komárek, Čarnogurský - na ministerstvu vnitra, kdy umožnili StB ještě pod vedením Aloise Lorenze skartovat nejdůležitější dokumenty? Pro skutečné konzervativní politiky a pro občany se skutečným konzervativním smýšlením Vaše ocenění Prof. Komárka vyvolává obavy a potvrzuje výše citovaná slova Margaret Thatcherové.

Úmrtí pana Ctirada Mašína opět vyvolává nutnost zveřejnění všech bývalých agentů StB na nejvyšších místech ve vedení našeho státu, prezidentem počínaje, v současné vládě, Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, vládách, senátech a parlamentech minulých, ale i v oblasti vrcholové ekonomiky, tedy především zveřejnění a zpřístupnění veřejnosti Z-svazků a ocenění těch, kteří se skutečně zasloužili o svobodu nášeho národa.

Proto navrhuji a žádám:

Otevření všech Z-svazků, aby občan měl informace o chování všech současných i minulých nejvyšších představitelů státu, soudní moci, bank a politických stran během totality jak nacistické tak i komunistické.

Zajistit veřejnou dostupnost všech relevantních informací o minulosti soudců všech stupňů, včetně Ústavního soudu.

Zajistit vymahatelnost práva s tím, že nezákonnost je trestná a po zločinu následuje přísný, ale spravedlivý trest každému pachateli nezávisle od jeho společenského postavení, udělený čestným soudcem.

Udělit vysoká státní vyznamenání skupině bratří Mašínů a jejich spolupracovníkům, kpt. Karlu Sabelovi a mjr. Miloslavu Jebavému a jejich skupině důstojníků čs. armády v Žatci, nejvýznamnějšímu útěkáři z Leopoldova a účastníkovi bojů na východní frontě Pravoslavu Reichlovi a za agenty chodce Otovi Rambouskovi, jako symbolu boje za svobodu všech generací postižených totalitou komunistické moci.

Přijmout usnesení, že vítězná politická strana a strany, které sestavují vládu, se zavazují obsazovat pouze místa ministrů a prvních náměstků ministrů, další náměstci ministrů, ředitelé odborů a další vedoucí pracovníci budou obsazovány pouze odborníky na základě kariérního odborného postupu.

S pozdravem

Doc. Ing. Jiří Nedoma CSc

Frýdlantská 1313/17

182 00 Praha 8

Na vědomí:

PČR, vláda, veřejnost